Begijnhof

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 05-12-1962 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof zonder nummer (Turnhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/13040/101.1
  • DA000258
  • OA000570

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Begijnhof

Begijnhof 1-84 (Turnhout)

Het begijnhof van Turnhout werd mogelijk reeds in de 13de eeuw gesticht en kende perioden van bloei in de 15de en de 17de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het begijnhof van Turnhout is beschermd als landschap. De gevels op de grens van de afbakening maken in dit geval geen deel uit van de bescherming als landschap.

Het begijnhof kent een complexe beschermingsgeschiedenis. Deze bescherming maakt deel uit van een van de drie beschermingsbesluiten die het begijnhof geheel of gedeeltelijk beschermden als monument of landschap:


Deze beschermingen als monument werden opgeheven bij ministrieel besluit van 4 juni 2016 vervangen door de bescherming als monument bij ministrieel besluit van 27 mei 2015.

Naast deze beschermingen op Vlaams niveau, geniet het begijnhof sinds 1998 ook een erkenning als UNESCO werelderfgoed.

Waarden

De geheel gevormd door voormeld begijnhof is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.