Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Lismonde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
47764
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47764

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen "Villa Les Roches", vandaag gekend als "Huize Lismonde", omdat de internationaal bekroonde kunstenaar Jules Lismonde hier werkte van 1956 tot aan zijn dood in 2001.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Lismonde

Dwersbos 1 (Linkebeek)
Onderkelderde villa met verspringende volumes van drie bouwlagen onder gecombineerde bedaking, kadastraal geregistreerd in 1910 met uitbreiding in 1940.