Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47775
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47775

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Antwerpse Heirweg nr. 55. Hoevetje gelegen op de grens met Donk-Maldegem, waarvan woonstalhuis opklimmend tot minimum de eerste helft van de 19de eeuw, cf. reeds volume aan de straatzijde weergeven op het primitief kadasterplan (1834). Later vergroot aan noordzijde cf. bouwsporen in zijgevels en uitgebreid met losstaande schuur aan zuidzijde en bijgebouw aan oostzijde van onverhard erf.WooAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Antwerpse Heirweg 55 (Damme)
Hoevetje gelegen op de grens met Donk-Maldegem, waarvan woonstalhuis opklimmend tot minimum de eerste helft van de 19de eeuw, zie reeds volume aan de straatzijde weergeven op het primitief kadasterplan (1834). Later vergroot aan noordzijde, zie bouwsporen in zijgevels en uitgebreid met losstaande schuur aan zuidzijde en bijgebouw aan oostzijde van onverhard erf.