Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Ter Nood

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID
47778
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47778

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa gebouwd naar een ontwerp van architect Maurice Haegebaert (De Haan) van 1932, geïnspireerd op de Aglo-Normandische stijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Ter Nood

Raffaëllaan 4 (De Haan)
Villa gebouwd naar een ontwerp van architect Maurice Haegebaert (De Haan) van 1932, geïnspireerd op de Aglo-Normandische stijl.