Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Jozefsrusthuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47786
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47786

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1880 stond de familie De Reine een deel van haar uitgestrekte bezittingen af aan de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid te Mechelen om een rusthuis voor dames op te richten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Jozefsrusthuis

Oude Haachtsesteenweg 125 (Machelen)
In 1880 werd hier een rusthuis voor dames opgericht, nu een deel van de Parochiale Basisschool, in 1931 werd tegen de gevel van de school een rotskapel heropgebouwd.