Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof te Bree-eik

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47788
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47788

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zo genaamd naar het sedert de 13de eeuw vermelde Pajottenlandse geslacht Bree-Eik; als hoeve vermeld sedert 1406.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof te Bree-eik

Bree-eik 16 (Lennik)
Enorme gesloten hoeve met witgekalkte gebouwen van baksteen uit de 18de en 19de eeuw gegroepeerd rondom twee geplaveide binnenplaatsen; belangwekkend omwille van het omvangrijk volume, zeer mooi gelegen te midden van uitgestrekte akkers.

Is de omvattende vaststelling van

Solitaire zomerlinde bij Hof te Bree-eik

Bree-eik 16 (Lennik)
De solitaire en beeldbepalende zomerlinde op het erf van het Hof te Bree-eik is geplant als schaduwboom, centraal voor de boerenwoning.