Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Briard en bijgebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
47804
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47804

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eind 19de-eeuwse beeldbepalende eclectische villa met een fabriekgebouw op hetzelfde perceel (nummer 5) en dienstgebouwen (nummers 7-11), gelegen in een grotendeels beboomd park.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Briard en bijgebouwen

Maalbeekstraat 5-9, zonder nummer (Dilbeek)
Eind 19de-eeuwse beeldbepalende eclectische villa met een fabriekgebouw op hetzelfde perceel en dienstgebouwen gelegen in een grotendeels beboomd park.