Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met neoclassicistische lijstgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47805
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47805

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neoclassicistische lijstgevel resultaat van opeenvolgende wijzigingen. In 1841: lijstgevel van vijf traveeën en tweeënhalve bouwlaag met een merkwaardige gevelbrede gietijzeren winkelpui geritmeerd door tien gekoppelde rondboogvensters.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met neoclassicistische lijstgevel

Langerei 58 (Brugge)
Neoclassicistische lijstgevel resultaat van opeenvolgende wijzigingen. In 1841: lijstgevel van vijf traveeën en tweeënhalve bouwlaag met een merkwaardige gevelbrede gietijzeren winkelpui geritmeerd door tien gekoppelde rondboogvensters.