Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof te Tasseniers

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47812
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47812

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig landgoed van de abdij van Vorst die het in 1164 van de abdij Sint-Winoksbergen had gekocht; mooi ingeplante hoeve met geplaveid erf toegankelijk langs een korte, met hagen afgeboorde canadadreef; vierkante hekpijlers in de bakstenen afsluitmuur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hof Tasseniers

Damstraat 4 (Galmaarden)
Voormalig landgoed van de abdij van Vorst die het in 1164 van de abdij Sint-Winoksbergen had gekocht. Hoeve met geplaveid erf toegankelijk langs een korte, met hagen afgeboorde canadadreef.