Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van drie dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
47814
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47814

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Nieuwstraat 42 (Dentergem)
  • Nieuwstraat 44 (Dentergem)

Drie lage huizen volgens spiegelbeeldschema, uit het einde van de 19de of begin van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Dorpswoning

Nieuwstraat 46 (Dentergem)
Enige bewaarde dorpswoning van voormalige eenheidsbebouwing van drie lage huizen volgens spiegelbeeldschema. Uit het einde van de 19de of begin van de 20ste eeuw.