Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteelhoeve de Laiterie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
47815
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47815

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig neerhof horend bij het kasteel van Dilbeek dat in de 19de eeuw sterke aanpassingen onderging en in 1889 een nieuwe eclectische aankleding kreeg mogelijks naar ontwerp van architect Jean-Pierre Cluysenaar.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteelhoeve de Laiterie

de Heetveldelaan 6 (Dilbeek)
Voormalig neerhof horend bij het kasteel van Dilbeek dat in de 19de eeuw sterke aanpassingen onderging en in 1889 een nieuwe eclectische aankleding kreeg mogelijks naar ontwerp van architect Jean-Pierre Cluysenaar.