Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47823
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47823

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Prinsenlaan nr. 31. Burgerhuis aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid, opgetrokken volgens kadaster in 1933; het jaar erop wordt het huis uitgebreid achteraan. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verharde voortuin met lage ommuring uit ijzerzandsteen; buisvormige leuningen tussen pijlers en gelijkaardig toegangshek. Drie bAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Prinsenlaan 31 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 31. Burgerhuis aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid, opgetrokken volgens kadaster in 1933; het jaar erop wordt het huis uitgebreid achteraan. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verharde voortuin met lage ommuring uit ijzerzandsteen; buisvormige leuningen tussen pijlers en gelijkaardig toegangshek. Drie b