Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Warandehof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 47845   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47845

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neerhof van het nabijgelegen kasteel, gelegen ten westen ervan. Naar verluidt, niet op dezelfde plaats heropgebouwd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Warandehof

Steentjemolenstraat 13 (Ieper)
Neerhof van het nabijgelegen kasteel, gelegen ten westen ervan. Naar verluidt, niet op dezelfde plaats heropgebouwd.