Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47853
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47853

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sabtsweg nr. 1. 18de-eeuwse hoeve met twee deels aan elkaar gebouwde hoevegebouwen, zijnde het boerenhuis en ten zuiden, iets naar achter geschoven, het stalvolume. Witgekalkte bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat). Onverhard erf bereikbaar via lange erfoprit. Opvallend 18de-eeuws boerenhuis met hoge opkamer van drie traveeën en een laaghuiAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Sabtsweg 1 (Damme)
18de-eeuwse hoeve met twee deels aan elkaar gebouwde hoevegebouwen, zijnde het boerenhuis en ten zuiden, iets naar achter geschoven, het stalvolume. Witgekalkte bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat). Onverhard erf bereikbaar via lange erfoprit.