Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wegkapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID: 47874   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47874

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De intact bewaarde wegkapel is omgeven door taxus en linden en dateert vermoedelijk uit het begin van de 20ste eeuw. De aanpalende hoeve werd kadastraal geregistreerd in 1905. Mogelijk werd de kapel kort nadien opgericht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wegkapel

Camille Huysmansstraat zonder nummer (Tremelo)
Kapel opgetrokken uit rode baksteen met decoratieve verwerking van zwarte en witte baksteen, uit het begin van de 20ste eeuw.