Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47891
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47891

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heulsekasteelstraat nr. 5. Dubbelhuis met verankerde bakstenen lijstgevel. Centraal verdiept portaal. Fraai uitgewerkte linker zijgevel met aandak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Heulsekasteelstraat 5 (Kortrijk)
Heulsekasteelstraat nr. 5. Dubbelhuis met verankerde bakstenen lijstgevel. Centraal verdiept portaal. Fraai uitgewerkte linker zijgevel met aandak.