Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg Den Ossekop

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
47929
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47929

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige herberg "Den Ossekop", zie vermelding op het primitief kadasterplan (circa 1835); vermoedelijk daterend uit het begin van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg Den Ossekop

Kruiskesstraat 64 (Waregem)
Voormalige herberg "Den Ossekop", zie vermelding op het primitief kadasterplan (circa 1835); vermoedelijk daterend uit het begin van de 19de eeuw.