Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47930
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47930

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gedeelte van een voormalige hoeve uit de 18de eeuw. Opgetrokken uit zandsteen. Interessant zijn de drie bewaarde deuren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Bronstraat 30-34 (Hoegaarden)
Gedeelte van een voormalige hoeve uit de 18de eeuw, opgetrokken uit zandsteen. Interessant zijn de drie bewaarde deuren.