Beschermd monument

Traditioneel diephuis

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

ID: 4794   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4794

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-1981  ID: 1655

Beschrijving

De stadswoning te Antwerpen, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De historische waarde van het pand wordt gevormd doordat het een overblijfsel is van de kleinschalige burgerhuizen die vanaf de 13de eeuw langs deze zijde van de straat werden gebouwd. De eerste huizen, opgetrokken uit hout en leem zijn verdwenen en werden in de 16de eeuw vervangen door een rij stenen huizen waarvan dit exemplaar nog getuigenis aflegt.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000535, 118 monumenten (S.N., 1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Samenstel van traditionele diephuizen

Burchtgracht 45 (Antwerpen)
Samenstel van traditionele diephuizen met trapgevels uit de tweede helft van de 16de of eerste helft van de 17de eeuw.