Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met voortuin

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47947
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47947

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* De Fintele nr. 4. Witgeschilderd dubbelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met voortuintje. Gelegen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 22.04.1994. Verankerde baksteenbouw onder mansardedak. Voortuintje van de straat gescheiden door geelbakstenen muurtje met ezelsrug.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met voortuin

Fintele 4 (Lo-Reninge)
* De Fintele nr. 4. Witgeschilderd dubbelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met voortuintje. Gelegen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 22.04.1994. Verankerde baksteenbouw onder mansardedak. Voortuintje van de straat gescheiden door geelbakstenen muurtje met ezelsrug.