Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditionele dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47957
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47957

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tweeverdiepingshuis van 1686 (jaartal aangegeven door muurankers). Baksteenbouw verrijkt met zand- en ijzerzandsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Traditionele dorpswoning

Werchterplein 37 (Rotselaar)
Bakstenen tweeverdiepingshuis verrijkt met zand- en ijzerzandsteen, gedateerd 1686 door middel van muurankers.