Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47959
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47959

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het zogenaamde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje", beschermd als landschap bij K.B. van 05.05.1959, als dorpsgezicht bij M.B. van 16.07.1993 en als monument bij M.B. van 06.09.2002 (met inbegrip van een deel van de omgeving).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
Oorlogssite bestaande uit: de gerestaureerde basis van de stukgeschoten westtoren van de voormalige Sint-Pieterskerk van "Oud-Stuivekenskerke", de herdenkingskapel "Onze-Lieve-Vrouw der Zege" omgeven door 41 gedenkstenen van Belgische legereenheden, twee gedenkzuilen en een demarcatiepaal.

Is de omvattende vaststelling van

Demarcatiepaal 11

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
Demarcatiepaal nummer 11, beschermd als monument als onderdeel van het "Onze-Lieve-Vrouwhoekje". Geprofileerde roze granieten zuil met piramidale opbouw. Bovenaan, gesculpteerde Belgische helm met leeuwenkop als kenteken, omlijst met lauwerkrans.


Eenenveertig gedenkstenen gewijd aan de militaire eenheden die deelnamen aan de Slag aan de IJzer

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
Eenenveertig gedenkstenen gewijd aan de militaire eenheden die deelnamen aan de Slag aan de IJzer (18-31oktober 1914), onderdeel van het beschermde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje".


Gedenkzuil voor het 1ste en het 2de bataljon karabiniers-wielrijders

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
Gedenkzuil voor het 1ste en het 2de bataljon karabiniers-wielrijders, onderdeel van het "Onze-Lieve-Vrouwhoekje". Blauwe hardstenen gedenkzuil naar boven toe verjongend met meervoudig geleed bovenstuk op zwaar geprofileerd voetstuk, opgesteld binnen een omheining van dito paaltjes en ijzeren staven.


Gedenkzuil voor het 5de regiment lansiers

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
Gedenkzuil voor het 5de regiment lansiers, onderdeel van het "Onze-Lieve-Vrouwhoekje". Obeliskvormige gedenkzuil op vierkante hoge sokkel in blauwe hardsteen.


Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zege

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
Georiënteerde herdenkingskapel in bruingele baksteen, omgeven door 41 gedenkstenen en U-vormige haag.


Kerktoren van de voormalige Sint-Pieterskerk

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
De gerestaureerde basis van de kerktoren van de voormalige Sint-Pieterskerk is beschermd als monument als onderdeel van het "Onze-Lieve-Vrouwhoekje". Bakstenen torenruïne, id est de rechthoekige basis van de laatgotische westtoren (1572) van de voormalige Sint-Pieterskerk.


Obelisk voor het 5de regiment Lansiers

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
Het Onze-Lieve-Vrouw-hoekje, zoals het gehucht geheten wordt, bestaat uit de gedenkkapel "Onze-Lieve-Vrouw der Zege", omringd door 41 gedenksteentjes.