Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen La Quiétude en La Sérénité

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47964
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47964

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Albertstraat nrs. 25-27. Z.g. "La Quiétude" en "La Sérénité". Samenstel van twee bel-etageburgerhuizen in spiegelbeeldschema, gebouwd in 1894 n.o.v. architect L. Pécasse (moeilijk leesbaar op de bouwaanvraag), met de typische kenmerken van de neo-Vlaamse renaissance. De opschriften op de omlijsting van de korfbogige bel-etagevensters verwijzen naar de huisnamen: "Pour jouir en ce monde et dans lAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen La Quiétude en La Sérénité

Albertstraat 25-27 (Blankenberge)
Samenstel van twee bel-etageburgerhuizen in spiegelbeeldschema, gebouwd in 1894 naar ontwerp van architect C. Pécasse (moeilijk leesbaar op de bouwaanvraag), met de typische kenmerken van de neo-Vlaamserenaissance-stijl.