Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met mechanische zwingelarij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 47968   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47968

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met woonhuis en voormalige mechanische zwingelarij volgens kadaster in 1928 voor de Meulebeekse vlaswerker Jules Tyberghien gebouwd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met mechanische zwingelarij

Paanderstraat 152 (Meulebeke)
Hoeve met woonhuis en voormalige mechanische zwingelarij volgens kadaster in 1928 voor de Meulebeekse vlaswerker Jules Tyberghien gebouwd.