Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Clemens

Beschermd monument van 04-05-1973 tot heden
ID: 4797   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4797

Besluiten

Parochiekerk Sint-Clemens
definitieve beschermingsbesluiten: 04-05-1973  ID: 644

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Clemens te Minderhout, is beschermd als monument. Deze bescherming is een uitbreiding van de reeds in 1949 beschermde kerktoren.Waarden

De bescherming als monument, omvattende de toren van de Sint-Clemenskerk wordt uitgebreid tot het ganse gebouw omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Clemens

Minderhoutdorp zonder nummer (Hoogstraten)
Vrijstaande gotische parochiekerk uit de tweede helft van de 15de - begin 16de eeuw.