Beschermd monument

Woning Simons

Beschermd monument van 29-09-1999 tot heden

ID
4798
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4798

Besluiten

Woning Simons
definitieve beschermingsbesluiten: 29-09-1999  ID: 3485

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de modernistische woning, ontworpen in 1934 door Jos Eelens in opdracht van schrijver en dichter Jozef Simons.Waarden

Woning Simons is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Deze driegevelwoning, gebouwd circa 1934, was door J. Eelens oorspronkelijk ontworpen als de linkerwoning van een onuitgevoerd gebleven dubbelwoonst. Desalniettemin is het hedentendage één van de weinige gaaf bewaarde exemplaren van het "baksteen-modernisme" uit het interbellum te Turnhout. Door de doelmatige planning, de knappe vormgeving en het sober materiaalgebruik wordt deze woning tot de betere werken van J. Eelens in het Turnhoutse gerekend.

historische waarde

De woning is gebouwd als eigen woning van Jozef Simons (1888-1948), een niet onbelangrijke persoonlijkheid in het Vlaamse cultuurleven. Hij wordt beschouwd als een der voornaamste vertegenwoordigers in de Kempen van een Vlaams en christelijk geïnspireerde heimatkunst. Zijn populariteit dankte hij onder meer aan zijn teksten voor liederen zoals Kempenland en Susanina en aan de roman Eer Vlaanderen vergaat, over het Vlaams idealisme aan de IJzer.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning Simons

Steenweg op Mol 54 (Turnhout)
Vrijstaande woning van twee traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, waarvoor bouwaanvraag van 1934 naar ontwerp van J. Eelens.