Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Elisabethgasthuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
47989
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47989

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het oudst vermelde gasthuis van de stad werd in 1203 gesticht door Arnold, heer van Diest, op het grondgebied van Webbekom; het bleef in gebruik tot de 15de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Elisabethgasthuis

Koning Albertstraat 12-18, 16A-B (Diest)
Het Sint-Elisabethgasthuis, vroeger Groot Gasthuis genaamd, bestaat sinds 1250 op haar huidige locatie. De klooster- en hoevegebouwen dateren uit de 17de eeuw, de apotheek werd in 1710 geopend en de kapel werd in 1780 heringericht. Het ziekenhuiscomplex herbouwd door het stadsbestuur tijdens het tweede en derde kwart van de 19de eeuw.