Beschermd monument

Abdij van Affligem: Benedictuspoort en ruïnes abdijkerk

Beschermd monument van tot heden

ID
480
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/480

Besluiten

Abdij van Affligem
definitieve beschermingsbesluiten: 08-09-1971  ID: 610

Beschrijving

De Benedictuspoort en de ruïnes van de abdijkerk zijn beschermd als monument.Waarden

Een nog resterend oud poortgebouwtje, de "Benedictuspoort" en de ruïnes van de voormalige middeleeuwse abdijkerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdij van Affligem

Abdijstraat 6, 6A (Affligem)
Stichting van een religieuze gemeenschap circa 1080, kort nadien opgericht als Novum Monasterium, naar de regel van Sint-Benedictus, afhankelijk van het bisdom Kamerrijk.


Domein van de benedictijnenabdij van Affligem

Abdijstraat 6 (Affligem)
Ommuurde benedictijnenabdij teruggaand tot in de 11de eeuw. Rond 1800 deels gesloopt met behoud van de Sint-Benedictuspoort en het zogenaamde Bisschoppenhuis uit 1720, kloostergebouwen grotendeels heropgebouwd in neogotische stijl na de terugkeer van de benedictijnen in 1869. In de 17de en 18de eeuw omringd met siertuinen, moestuinen, boomgaarden, vijvers en een kerkhof. Heraanleg van verschillende delen van de tuin in de eerste helft van de 20e eeuw: verbouwingen en nieuwbouw naar ontwerp van onder meer Dom P. Bellot en A. Kropholler tijdens het interbellum; lindedreven en 'groene' evocatie van het koor van de verdwenen abdijkerk.