Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Saffelbergkapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48015
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48015

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrij recente constructie (1879) in neogotische stijl bestaande uit twee traveeën met een driezijdige sluiting, die echter een oude stichting is (16de eeuw).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Saffelbergkapel omgeven door linden

Saffelbergstraat zonder nummer (Lennik)
De stichting van de kapel gaat terug tot de 16de eeuw. Deze oude kapel werd circa 1880 vervangen door de huidige neogotische en is een bekende regionale bedevaartkapel.

Is de omvattende vaststelling van

Kapelhof met negen opgaande linden

Saffelbergstraat (Lennik)
Het betreft een neogotische Onze-Lieve-Vrouwkapel of Saffelbergkapel uit 1879-1880 omgeven door lindebomen en ingeplant op een driesprong.