Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Beeldbepalend burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48017
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48017

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Guido Gezellelaan nr. 152. Beeldbepalende burgerwoning uit de eerste helft van de 20ste eeuw met decoratief uitgewerkt bakstenen parement cf. borstwering en boogvelden met metselverbanden in dambordpatroon. Vooruitspringende deurtravee; vleugeldeur in geprofileerd rondboogportaal; bovenlicht met waaiervormige roedeverdeling.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Beeldbepalend burgerhuis

Guido Gezellelaan 152 (Menen)
Guido Gezellelaan nr. 152. Beeldbepalende burgerwoning uit de eerste helft van de 20ste eeuw met decoratief uitgewerkt bakstenen parement cf. borstwering en boogvelden met metselverbanden in dambordpatroon. Vooruitspringende deurtravee; vleugeldeur in geprofileerd rondboogportaal; bovenlicht met waaiervormige roedeverdeling.