Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Cafe De Gouden Leeuw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48036
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48036

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 48. Voormalig café "De Gouden leeuw" cf. houten uithangbord, daterend uit XIX B. Diephuis onder zadeldak (mechanische pannen), drie trav. aan de straatzijde, vier aan haaks op de straat gelegen steeg. Verankerde, donkere baksteenbouw op gecementeerde plint. Beluikte, rechth. muuropeningen onder strek en op bakstenen lekdrempels. Aan de straatzijde, deur midden twee vensters, erboven sporen vAanduiding van

Is de vaststelling van

Café De Gouden Leeuw

Rollegemstraat 42-48 (Ledegem)
Daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Diephuis onder zadeldak (mechanische pannen), drie traveeën aan de straatzijde, vier aan haaks op de straat gelegen steeg. Verankerde, donkere baksteenbouw op gecementeerde plint.