Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
48040
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48040

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectische burgerhuizen in 1894 opgetrokken naar ontwerp van architect Van Mullem.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische burgerhuizen

Craenendonck 8-10 (Leuven)
Eclectische burgerhuizen in 1894 opgetrokken naar ontwerp van architect Van Mullem.