Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wegkapelletje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48062
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48062

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dronckaertstraat nr. +586/ Preshoekstraat. Wegkapel met houten kruis en dito kruisbeeld. Kadasteronderzoek toont aan dat het perceel op het einde van de 19de eeuw in eigendom is van het "Armenbestuur" of het "Bureau van Weldadigen" van Lauwe. In 1905 wordt er een kapel opgebouwd (cf. mutatieschets), die thans in eigendom is van het O.C.M.W. Naar verluidt stond er reeds vóór 1905 een kruAanduiding van

Is de vaststelling van

Wegkapelletje

Dronckaertstraat zonder nummer (Menen)
Dronckaertstraat nr. +586/ Preshoekstraat. Wegkapel met houten kruis en dito kruisbeeld. Kadasteronderzoek toont aan dat het perceel op het einde van de 19de eeuw in eigendom is van het "Armenbestuur" of het "Bureau van Weldadigen" van Lauwe. In 1905 wordt er een kapel opgebouwd (cf. mutatieschets), die thans in eigendom is van het O.C.M.W. Naar verluidt stond er reeds vóór 1905 een kru