Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Zwarte Sluyze

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48088
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48088

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Damse Vaart-Noord nr. 45. Hoeve "Zwarte Sluyze", gelegen ten zuidwesten van de site van de Zwarte Sluis (cf. Roden-Ossestraat). De Zwarte Sluis ligt in de meest oostelijke punt van het grondgebied van Hoeke, op de grens met Lapscheure; bovengronds is niets meer zichtbaar. Ze werd oorspronkelijk door de Watering van Reygaertsvliet in 1589 aangelegd ter vervanging van de meeAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Zwarte Sluyze

Damse Vaart-Noord 45-46 (Damme)
De Zwarte Sluis ligt in de meest oostelijke punt van het grondgebied van Hoeke, op de grens met Lapscheure; bovengronds is niets meer zichtbaar. Ze werd oorspronkelijk door de Watering van Reygaertsvliet in 1589 aangelegd ter vervanging van de meer zuidwaarts gelegen Hoekesluis. Hoeve met losstaande bestanddelen, zijnde boerenstalhuis en haaks daarop de schuur, gelegen rond een onverhard erf. Vrij lange erfoprit vanaf de straat, waarlangs de boomgaard. Als site reeds aangeduid op de kaart van Ferraris (1770-1778), huidige gebouwen dateren van de 19de en 20ste eeuw.