Beschermd monument

Rijkswachtkazerne

Beschermd monument van 06-07-1999 tot heden
ID: 4809   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4809

Besluiten

Rijkswachtkazerne
definitieve beschermingsbesluiten: 06-07-1999  ID: 3469

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige rijkswachtkazerne, ontworpen door provinciaal architect Jozef Van Gastel en gebouwd in 1867.Waarden

De voormalige rijkswachtkazerne is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Een gaaf bewaard complex uit circa 1867 naar het ontwerp van provinciaal bouwmeester J. Van Gastel met uitbreidingen en/of verbouwingen in circa 1882 en 1905 in dezelfde bouwtrant. Rekening houdend met de vereisten van de tijd en de opdrachtgever combineerde de architect in een sobere baksteenbouw neoromaans geïnspireerde vormmotieven en andere elementen die het geheel een versterkt karakter verlenen. Uit deze 'solide' architectuur spreekt de bestemming als rijkswachtgebouw. Deze monumentale, architecturale vormgeving maakt het gebouw tot een bepalend element in het straatbeeld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Rijkswachtkazerne

Warandestraat 44-46 (Turnhout)
Rijkswachtkazerne gebouwd in 1866-1867 naar ontwerp van J. Van Gastel; sinds 1970 vredegerecht.