Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen, 't Goed ter Planke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48117
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48117

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ommegangstraat nr. 1. Hoeve met losstaande bestanddelen, z.g. " 'T GOED TER PLANKE" cf. houten opschrift. De site staat op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1846). Volgens kadastergegevens wordt het woonhuis ca. 1864 vergroot en nog eens vóór 1874 wanneer ook de schuur wordt vervangen. Erftoegang via metalen hekken, bevestigd aan bakstenen pijlers, en een geasfalteerdeAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen 't Goed ter Planke

Ommegangstraat 1 (Dentergem)
De site staat op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1846). Volgens kadastergegevens wordt het woonhuis circa 1864 vergroot en nog eens vóór 1874 wanneer ook de schuur wordt vervangen. Erftoegang via metalen hekken, bevestigd aan bakstenen pijlers, en een geasfalteerde oprit. Verankerde, bakstenen gebouwen gelegen rond een deels begraasd erf, 19de-eeuws uitzicht maar eventueel met oudere kern. Woonhuis op L-vormige plattegrond en aanbouw tegen de noordgevel, gesitueerd ten noordoosten van het erf.