Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48162
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48162

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Krakeelboomgaard nr. 3. Historische hoevesite, op de kaart van Pourbus van 1561-1571 reeds aangeduid. De kaart van Ferraris (1770-1778) situeert de hoeve in een groot vierkant begraasd erf, deels met bomen omgeven, waarop ten zuiden van de gebouwen een drinkput is gelegen. De originele erfoprit was gelegen ten noorden van de gebouwen, vanaf de plaats waar de wegkapel staat (cf. KrakeelboomAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Krakeelboomgaard 3 (Damme)
Historische hoevesite, op de kaart van Pourbus van 1561-1571 reeds aangeduid. De kaart van Ferraris (1770-1778) situeert de hoeve in een groot vierkant met gras begroeid erf, deels met bomen omgeven, waarop ten zuiden van de gebouwen een drinkput is gelegen. De originele erfoprit was gelegen ten noorden van de gebouwen, vanaf de plaats waar de wegkapel staat; meer zuidelijk verplaatst.