Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoevegebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48214
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48214

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 1 . Oorspronkelijk omwalde XIX-hoeve met losse bestanddelen van één bouwl. onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen) rondom onverhard rechth. erf; regenput voor de dwarsschuur. Vaalt achter de stalvleugel. Ten O., rest van deels met bomen afgezoomde omwalling. Ten Z., boomgaard. Onverharde erfoprit. Ten N., boerenhuis met twee lagere l.trav. + vijf trav. + twee r.opkamertrav. onder ovAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Ketseweg 1 (Veurne)
Oorspronkelijk omwalde 19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen) rondom onverhard rechthoekig erf; regenput voor de dwarsschuur.