Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Heerlijkheid van Rimini

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 48248   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48248

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Midden weiland gelegen hoeve binnen de buitenste wal (gedempt) van de voormalige heerlijkheid. Losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom verhard erf met ten noorden de binnenste wal van vermeld kasteel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Heerlijkheid van Rimini

Elzendammestraat 5 (Alveringem)
Midden weiland gelegen hoeve binnen de buitenste wal (gedempt) van de voormalige heerlijkheid. Losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom verhard erf met ten noorden de binnenste wal van vermeld kasteel.