Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 48250   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48250

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenlaagswoning van drie traveeën onder een gemansardeerd zadeldak. Volgens het kadaster gebouwd in 1886.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Futselstraat 28 (Wingene)
Eenlaagswoning van drie traveeën onder een gemansardeerd zadeldak. Volgens het kadaster gebouwd in 1886.