Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij-mouterij Léon Schaeverbeke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48254
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48254

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 37-47. Voormalige brouwerij-mouterij van Léon Schaeverbeke. Thans "Het Bourgoensche cruyce / Croix de Bourgogne" toegankelijk via de poort van nr. 35. Gebouwen gegroepeerd rondom een rechth. binnenkoer uitziend op de Rozenhoedkaai; naar voor springend balkon met ijzeren leuning op zware consoles. L.g. onderging "Kunstige Herstelling" in 1971 n.o.v. architect L. Vermeersch (Brugge). Nr. 37.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerij-mouterij Léon Schaeverbeke

Wollestraat 37-41, 47 (Brugge)
Voormalige brouwerij-mouterij van Léon Schaeverbeke. Thans "Het Bourgoensche cruyce / Croix de Bourgogne" toegankelijk via de poort van nummer 35. Gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenkoer uitziend op de Rozenhoedkaai; naar voor springend balkon met ijzeren leuning op zware consoles. Laatst genoemde onderging "Kunstige Herstelling" in 1971 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).