Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Standbeeld graaf de Smet de Naeyer

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID: 48260   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48260

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het standbeeld is een eerbetoon van de gemeente Wenduine aan de graaf die in zijn hoedanigheid als minister onder andere bij de kuststeden talrijke verfraaiingswerken liet uitvoeren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Standbeeld graaf de Smet de Naeyer

Zeedijk-Wenduine zonder nummer (De Haan)
Het standbeeld is een eerbetoon van de gemeente Wenduine aan de graaf die in zijn hoedanigheid als minister onder andere bij de kuststeden talrijke verfraaiingswerken liet uitvoeren.