Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Koninklijk Werk Ibis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48262
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48262

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk wees­huis én school voor vis­sers­kin­deren, later ver­ruimd tot probleemkin­deren; maritiem onderwijs. Gebouwencomplex met beeldbepalende ligging op "landtong" tus­sen ka­naal en Noor­d E­de.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Koninklijk Werk Ibis

Prinses Elisabethlaan 1-2 (Bredene)
Oorspronkelijk wees­huis én school voor vis­sers­kin­deren, later ver­ruimd tot probleemkin­deren; maritiem onderwijs. Gebouwencomplex met beeldbepalende ligging op "landtong" tus­sen ka­naal en Noor­d E­de.