Beschermd cultuurhistorisch landschap

Feodaal kasteel van Beersel met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 28-03-1934 tot heden

ID: 483   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/483

Besluiten

Feodaal kasteel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-1934  ID: 4

Beschrijving

Het feodaal kasteel van Beersel is samen met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als landschap. De bescherming omvat het kasteel, de omgrachting en de aangrenzende percelen, met inbegrip van de hoeve ten zuiden en de herberg in versteende vakwerkbouw ten noorden van het kasteel.Waarden

Het landschap gevormd door het feodaal kasteel van Beersel-bij-Brussel en zijn omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Feodaal kasteeldomein met Auberge du Chevalier

Lotsestraat 63-65 (Beersel)
Vlakteburcht van circa 1300, op onregelmatige, ellipsvormige plattegrond gemarkeerd door drie gesloten muurtorens en omringd met een slotgracht. Defensieve ligging als voorpost van Brussel en Brabant.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Mommaert

Nering 9 (Beersel)
Hoeve met losse bestanddelen, bestaande uit een woonhuis met aanpalend magazijn en achterliggende schuur uit de 19de eeuw. De hoeve is gelegen op het kleine gehucht Nering.