Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48306
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48306

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing met winkel- en horecafunctie op gelijkvloerse verdieping en erboven woongelegenheden. Het geheel is samen met de panden aan het Leopoldplein nummers 4-14 ontworpen door architect Léon Ide (De Haan) en gebouwd in de tweede helft van de jaren 1950.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Zeedijk-De Haan 13-18 (De Haan)
Eenheidsbebouwing met winkel- en horecafunctie op gelijkvloerse verdieping en erboven woongelegenheden. Het geheel is samen met de panden aan het Leopoldplein nummers 4-14 ontworpen door architect Léon Ide (De Haan) en gebouwd in de tweede helft van de jaren 1950.