Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerwoning met fabrieksgebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48315
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48315

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Deinsesteenweg nr. 244. 19de-eeuwse laatclassicistische burgerwoning met restanten van bijhorende fabrieksgebouwen van mouterij Labens, later weverij Desplenter - Labens. Historiek. In 19de eeuw vermelding op mutatieschetsen van "'t Hooghoek", in 20ste eeuw "'t Hooghe". In 1846 wordt volgens kadaster door Karel Bouckaert uit Aarsele, handelaar in kolen eAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerwoning met fabrieksgebouwen

Deinsesteenweg 244 (Tielt)
Deinsesteenweg nr. 244. 19de-eeuwse laatclassicistische burgerwoning met restanten van bijhorende fabrieksgebouwen van mouterij Labens, later weverij Desplenter - Labens. Historiek. In 19de eeuw vermelding op mutatieschetsen van "<italic>'t Hooghoek</italic>", in 20ste eeuw "<italic>'t Hooghe</italic>". In 1846 wordt volgens kadaster door Karel Bouckaert uit Aarsele, handelaar in kolen e