Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48317
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48317

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen volgens repeterend schema van telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Fasegewijs tot stand gekomen in 1836 en 1838.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Kwekersstraat 60-112 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen volgens repeterend schema van telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Fasegewijs tot stand gekomen in 1836 en 1838.