Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Beschermd monument van 03-06-1950 tot heden
ID: 4832   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4832

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-1950  ID: 269

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Jan Baptist te Wortel, is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Jan-Baptistkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan Baptist met kerkhof

Klinketstraat zonder nummer (Hoogstraten)
Op een verhevenheid gelegen vrijstaande kerk met omringend kerkhof, omsloten door een kerkhofmuur en haag, vóór de toren vijf oude linden.