De Zegge

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 26-11-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Roerdompstraat, Zeggendijk
Locatie Roerdompstraat, Zeggendijk (Geel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/13008/101.1
  • OA001430

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Heuvelrug tussen Herentals en Lichtaart met de Netevallei

Geel (Geel), Herentals (Herentals), Lichtaart (Kasterlee), Poederlee (Lille), Olen (Olen)

Deze ankerplaats situeert zich in de Centrale Kempen te Herentals en Kasterlee. Het noordelijke deel, op een Tertiare rug, betreft een aaneengesloten geheel van stuifzandduinen met deels natuurlijke en deels antropogene vennen. Dit gebied, aanvankelijk heide, werd in de 19de eeuw bebost met naaldhout. Het wordt door een duidelijke steilrand gescheiden van het zuidelijke vlakkere deel dat aansluit bij het alluvium van de Kleine Nete, dat overheerst wordt door een paraboolduin, weilanden, de Snepkesvijver en een rastervormige wegenpatroon en grachtenstelsel. De combinatie van het hoger gelegen reliëfrijk bosgebied, de lager gelegen Kleine Netevallei met weilanden en de open waters, zorgt voor een contrastrijk aantrekkelijk landschap met mooie zichten. De wisselende abiotische condities leveren een gevarieerde plantengroei op en bieden een geschikt habitat voor talrijke vogels.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Zeggen, een moerassig gebied dat gekenmerkt wordt door veenbodems, open turfkuilen, elzenbroekbossen en rietvelden.

Waarden

De Zegge is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.