Beschermd cultuurhistorisch landschap

De Zegge

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 26-11-1984 tot heden

ID
4833
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4833

Besluiten

De Zegge
definitieve beschermingsbesluiten: 26-11-1984  ID: 2005

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Zeggen, een moerassig gebied dat gekenmerkt wordt door veenbodems, open turfkuilen, elzenbroekbossen en rietvelden.Waarden

De Zegge is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Zegge

Geel (Geel)
Deze ankerplaats is gelegen in de zeer brede alluviale vlakte van de kleine Nete en bestaat uit twee grote delen. Het noordelijk deel, natuurreservaat 'de Zegge’, is het enige restant van het ‘Geels Gebroekt’, een laagveengebied van meer dan 500 ha bestaande uit trilveen, rietvelden, hooilandjes, elzenbroekbossen en open kuilen ten gevolge van turf- en moerasijzerertswinning. Het gebied herbergt een rijke, vaak zeldzame, fauna en flora. Het waterpeil is hier enorm belangrijk en wordt nu geregeld door stuwen en pompen. Het zuidelijk deel van de ankerplaats bestaat uit een kleinschalig schaars bebouwd landbouwlandschap waar houtkanten, bomenrijen, kronkelige paden en typische kleine Kempense hoeves het beeld bepalen.