Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48330
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48330

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vinktstraat nr. 43/ Haantjesstraat. Dorpswoning. Volume voorkomend in 1830 als grootste woning in een rij van vier. Vanaf ca. 1840 tot 1919 eigendom van de familie Wibo (cf. Pastorijstraat nrs. 5-7). Volgens kadaster worden ca. 1850 enkele landgebouwen bijgebouwd (o.m. witgekalkt volume langsheen Haantjesstraat), pas geregistreerd in 1890. In 1919 wordt het geheel gekocht door bakker ErnesAanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Vinktstraat 43 (Tielt)
Vinktstraat nr. 43/ Haantjesstraat. Dorpswoning. Volume voorkomend in 1830 als grootste woning in een rij van vier. Vanaf ca. 1840 tot 1919 eigendom van de familie Wibo (cf. Pastorijstraat nrs. 5-7). Volgens kadaster worden ca. 1850 enkele landgebouwen bijgebouwd (o.m. witgekalkt volume langsheen Haantjesstraat), pas geregistreerd in 1890. In 1919 wordt het geheel gekocht door bakker Ernes